Infra

ICG Nederland heeft een uitgebreide ervaring in grond- en rioolwerken.

Een aantal werkzaamheden waarmee we u van dienst kunnen zijn:

  • Aanleg van hoofdleiding
  • Aanleg van transport- en dienstleiding
  • Het saneren van bodemverontreiniging
  • Het leveren en plaatsen van rioleringen, van zowel hemel als vuilwater afvoer
  • Het realiseren van bouwwegen
  • Het leggen van betonplaten

Onze medewerkers staan paraat om uw opdrachten uit te voeren, of om samen met u te bekijken hoe een klus het beste en veiligste kan worden opgepakt.

Daarbij speelt de opleiding van onze gekwalificeerde en gemotiveerde vaklieden een grote rol.

Geen opdracht is te groot of te klein voor ons, het gaat er om dat wij onze opdrachtgevers blijvend tevreden houden.

Projecten